مطالب توسط

کانون تبلیغاتی یاسین نگار

کانون تبلیغاتی یاسین نگار با بهره مندی از چندین دهه تجربه همکاران متخصص و مبدع در سطوح داخلی و بین المللی، خدمات تبلیغاتی و رسانه ای خود را  در بخشهای زیر ارائه می دهد: طراحی و راه اندازی سایت گرافیک عکاسی فیلمسازی کمپین تبلیغاتی مشاوره تبلیغاتی خدمات رسانه ای امور بین الملل