کانون تبلیغاتی یاسین نگار

کانون تبلیغاتی یاسین نگار با بهره مندی از چندین دهه تجربه همکاران متخصص و مبدع در سطوح داخلی و بین المللی، خدمات تبلیغاتی و رسانه ای خود را  در بخشهای زیر ارائه می دهد:

  1. طراحی و راه اندازی سایت
  2. گرافیک
  3. عکاسی
  4. فیلمسازی
  5. کمپین تبلیغاتی
  6. مشاوره تبلیغاتی
  7. خدمات رسانه ای
  8. امور بین الملل